Lentang Biel

Chairman Upa S. Siendeithang
Elect Chairman Upa Dongkhanlal
Secretary (Sr) Upa Khamzalam
Secretary (Jr) Upa Khaizakap
Finance Secretary Upa Kapkhanhau
Treasurer Upa Thangkhanlian