Imphal Biel

Biel Lamkaite

 

Chairman Upa Kapkhanthang
Elect Chairman Upa Thongsuan
Secretary (Sr) Upa Suanthang
Secretary (Jr) Pa Paulamlian
Finance Secretary Pa Thangkhanmang
Treasurer Pa Kaisuanlian