Pastors

Pastors:                                                                                        

No.  Name  Dt. of Birth  Dt. of Appt.  Dt. of Rmt.
1 Rev. Dr. Hangpi Manlun  10-12-1967 19-05-1992 10-12-2027
2 Rev. Khamchinkhai  13-03-1966 16-09-1997 13-03-2026
3 Rev. Khupkhansuan  08-11-1966 06-03-2005 08-11-2026
4 Rev. Zamlianpau  20-12-1976 06-03-2005 20-12-2036
5 Rev. Lamsuanthang  30-07-1977 06-03-2005 30-07-2037
6 Rev. Kapsuanthang  15-12-1977 06-03-2005 15-12-2037
7 Rev. G. Mangmuanthang  01-04-1977 12-02-2006 01-04-2037
8 Rev. Ginzalal  12-04-1973 17-02-2007 12-04-2033
9 Rev. Thangboi Khuongsai  06-06-1978 17-02-2007 06-06-2038
10 Rev. Kaimuanlal  05-12-1971 13-02-2011 05-12-2031
11 Rev. Khamminlian  04-06-1976 13-02-2011 04-06-2036
12 Rev. Ginlianmang  08-10-1982 13-12-2015 08-10-2042
13 Rev. Khupsianlal 20-03-1983 04-12-2016 20-03-2043
14 Rev. Kamminthang 01-02-1987 04-12-2016 01-02-2047
15 Rev. Suangliankap  10-02-1991 01-12-2019 10-02-2051
16 Rev. Gouginsang 16-06-1987 01-12-2019 16-06-2047
17 PP. Samuel Khamsuankhai 31-08-1989 05-12-2021 31-08-2049
18 PP. Joseph Doulunlal Samte 12-01-1987 04-12-2022 12-01-2047
19 PP. Semion Khamlianhang 15-11-1997 04-12-2022 15-11-2057

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.